Välkommen hit!

Argaladei är en förening för natur- och friluftsintresserade som vill verka för ett resursbevarande samhälle. Inom Argaladei ordnar vi aktiviteter som t.ex. sommarläger, hantverksträffar och paddelfärder. Alla medlemmar är varmt välkomna att ordna och bjuda in till aktiviteter. Vi medlemmar skapar föreningen tillsammans!

Tips! Massor med vackra bilder från Argaladeis historia på www.bengtakelundgren.com/argaladeihistory


Arkivträff i Arboga 12 november

Den 12:e november mellan klockan 11-15 bjuder vi in till en nostalgiträff i Arboga, för alla Argaladei-medlemmar. Vårt föreningsarkiv har flyttat från Västerås till Arboga. Lördagen den 12 november är det arkivens dag, då har vi möjlighet att få en inblick Argaladeis gedigna historia. Kanske har du någonting som du vill fylla på med i vårt arkiv?


På ojämn mark

Berättelser från vårt friluftsliv som på något sätt har koppling till Argaladei.

Tips på hur du går till väga:
  • Tänk på när du skriver att det skall framgå att det är DIN upplevelse som du skriver om. Andra kan ha upplevt det annorlunda.
  • Sånger, dikter, sagor och andra texter är också mycket välkommet. Var tydlig vid inskicket vad det är så inte en saga kan misstas för verklig händelse.
  • Skriv allt i löpande text och om det finns bilder så skriv [bild1] där bilden skall vara och bifoga bilden (med namn bild1.jpg) i mejlen.
  • Skicka text och bilder till paojamnmark@gmail.com

All text kommer att korrekturläsas och redigeras av en liten grupp (Maria, Ann-Charlotte, Håkan och Ken).
När texten publicerats så meddelar vi er och ber er kontrollera att det blivit bra.
Vi ser verkligen fram emot din berättelse oavsett vem du är.


Trätäljardag 24 september

Inbjudan till Trätäljardag

Lördag den 24 september kl.11-16.

Plats: Risäng 11 utanför Strömstad.

Ta med: Kniv att tälja med och något att äta så du klarar dig under dagen. Du kan ta med trangiakök om du vill och det kommer finnas en eld för grillning och eventuellt matlagning. Vi planerar att vara ute så ta med kläder för det.

Anmälan senast 18 sep till: risaeng@gmail.com


Årsmöte 24 april 2022

Kallelse till digitalt årsmöte kl.10.00 24 april 2022. Årsmöteshandlingarna finns att tillgå senast 3 april (3 veckor före årsmötet). För att ta del av dem, maila till Argaladei.nu@gmail.com

Du kan delta såväl digitalt (anmäl senast 23/4) eller fysiskt på plats (anmäl senast 20/4). Anmäl till argaladei.nu@gmail.com eller kontakta Annika Waldén på 076 793 09 08 Dagen före årsmötet kommer det även att vara en träff i Bergslagen, se kalenderaktivitet.

För att delta i årsmötet behöver medlemsavgiften vara betald. 200 kr per hushåll eller 100 kr enskilt medlemskap. Skriv namn, adress och e-postadress! Sätt in avgiften på plusgirokontot.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

argaladeis_verksamhetsplan_2022.pdf


Vårträff 23-24 april

Välkommen på vårträffen “Fåglar och friluftsmat” på Lejonbacken vid Norasjön med Argaladei 23 – 24 april samt till årsmötet på söndagen den 24 april kl. 10.00 fysiskt eller digital

En helg med tema friluftsmat och vårfåglar.

TRYCK PÅ RUBRIKEN HÖGST UPP FÖR ATT LÄSA VIDARE.


Sommarläger 9-16 juli 2022

Argaladeis sommarläger blir den 9-16 juli i Bergslagen. Anmälan och frågor skickas till Annika Waldén och Jan Myhlback på argaladei.nu@gmail.com

Mer information kommer!