Årsmöte 16 april

Digitalt årsmöte med föreningen Argaladei kl.10.00 16 april 2023. Förslag och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Anmälan till årsmötet görs senast 15 april. Årsmöteshandlingar finns att tillgå senast 25 mars (3 veckor före årsmötet). För att ta del av dem, maila till argaldei.nu@gmail.com