Årsmötet 2020

För nästa år årsmöte, 2020 sista helgen i september så har styrelsen ett förslag om stadgeändring. Stadgeändringen handlar om att ändra verksamhetsåret från sommaren till vintern. Följ länken för att komma till förslaget.

Förslag till årsmötet 2020