Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

kalender:arsmoetet_2020:start [2019/11/17 12:47]
mirjamwalden skapad
kalender:arsmoetet_2020:start [2019/11/17 13:57] (aktuell)
mirjamwalden
Rad 4: Rad 4:
  
  
-[[https://​www.dropbox.com/​s/​5akxt6kjqkw1hso/F%C3%B6rslag%20till%20%C3%85rsm%C3%B6tet%202020.pdf?​dl=0|Förslag till årsmötet 2020]]+[[https://​www.dropbox.com/​s/​91xt2ompgqv6u9o/Styrelsens%20f%C3%B6rslag%20till%20%C3%A5rsm%C3%B6tet%202020.pdf?​dl=0|Förslag till årsmötet 2020]]
  
 ~~READMORE~~ ​ ~~READMORE~~ ​