Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

kalender:sommarlaeger_2019:start [2019/02/24 16:19]
mirjamwalden
kalender:sommarlaeger_2019:start [2019/03/31 23:10] (aktuell)
mirjamwalden
Rad 3: Rad 3:
 {{:​kalender:​sommarlaeger_2019:​img_1692.jpg|}} {{:​kalender:​sommarlaeger_2019:​img_1692.jpg|}}
  
-Lägerplats: ​i skogarna vid vattnet vid Valbo-Ryr, Flottarleden,​ Viksjön+Lägerplats: ​Vid norra Bullaresjöns strand på en plats som heter Sigfridshogen
    
 Datum: 20-27 juli. Datum: 20-27 juli.
Rad 12: Rad 12:
 /Håkan och Maria Kärnbo Johansson, Argaladei.** /Håkan och Maria Kärnbo Johansson, Argaladei.**
  
- 
-Mer info om platsen finns om man googlar: Bohusleden, etapp 15 Metsjön – Kaserna. Det är mycket fina vandring, paddel, fiske och badmöjligheter i området. Det finns också gott om bäver. Terrängen är mycket kuperad och det är tänkbart att det är bra för klättring om någon vill ta med sig utrustning för det. 
-  
-Alla som är intresserade av att hyra kanot kan höra av sig innan 15 april, så bokar vi detta på kanotcentralen som finns längs Flottarleden. 
-  
-Information om vad lägret kostar kommer senare. Medlemsavgift i Argaladei tillkommer (200 kr per hushåll. )  
-  
-Ta med eget tält, utrustning och mat för hela veckan + kvällsfika (ett paket kakor eller liknande) till en kväll. 
  
 Länk till Facebook-evenemang www.facebook.com/​events/​290583751608069/​ Länk till Facebook-evenemang www.facebook.com/​events/​290583751608069/​
Rad 26: Rad 18:
  
 //Bilder från 2018 års sommarläger. Fler bilder från fjolårets sommarläger finns att se under fliken utfärd.// //Bilder från 2018 års sommarläger. Fler bilder från fjolårets sommarläger finns att se under fliken utfärd.//
 +
 +
 +KLICKA PÅ RUBRIKEN FÖR ATT LÄSA MER!
  
 ~~READMORE~~ ​ ~~READMORE~~ ​
    
 +
 +
 +Vi kommer att vara i Bohuslän i gränslandet till Norge och till Dalsland. På platsen finns det bra ytor för tält, det finns en strand för bad och en liten ”älv” (med Bohusländska mått mätt) med fors. Inom paddlingsavstånd finns ett större vattenfall på den norska sidan av gränsen. ​
 +
 +
 +Lägret kommer att hyra in 3 kanoter för lägerdeltagare att använda.
 +
 +
 +GPS kordinater: Lattitud 58 o 49’49.69*N,​ Longitud 11 o 34’40.25*O
 +
 +
 +Marken, och vägen, dit vi ska vara är privatägd av flera markägare, som har gett sitt medgivande att vi får ha läger på där. Detta under förutsättning att vi beter oss enligt ​
 +
 +
 +**”Argaladeis uppförandekod”** ​
 +med naturligt friluftsliv,​ är rädda om naturen, hanterar eld och matlagning på ett säkert sätt och städar upp efter oss så att spåren efter oss får möjlighet att ”suddas ut” inom några månader efter att vi varit på platsen.
 +
 +
 +
 +**Aktiviteter:​** ​
 +Alla som har idéer om tänkbara aktiviteter under veckan är välkomna att ta med material
 +och genomföra detta med dem som vill delta. Ta också gärna med sånger och instrument, egna
 +farkoster (dock inga bensindrivna eller snabbgående båtar) m.m.
 +
 +
 +**Vägbeskrivning:​** ​
 +Från Åmål väg 164 mot Strömstad, efter vägskylt mot Älelien -åk ytterligare ca en
 +km på 164 tills du ser liten gammal skylt på höger sida, till Sigfridshogen sväng in där och följ någon markering som vi sätter ut. Om du kommer ner till överfarten över Bullaresjöarna vid Långevallsälven så har du åkt för långt, å andra sidan är detta en bra plats att utgå ifrån om man vill lägga i kanot och paddla till platsen, var det är lämpligt att parkera då är inte klart ännu men det kan vara tänkbart att parkera på den västra sidan av Långevallsälven vid ett gammalt stenhuggeri och en befintlig men inte
 +allmän badplats. Om du kommer från söder sväng av vid Hällevadsholm mot Bullaren, när du har passerat Bullaren kommer du till vägskylt mot Åmål, åk österut mot Åmål. Du passerar strax Långevallsälven (se ovan) fortsätt mot Åmål på väg 164 ca 2 km till skylt på vänster sida mot Sigfridshogen sväng in där och följ någon markering som vi sätter ut. Om du kommer till skyltar där det står Älelien, Fagerhult och annat så har du åkt för långt.
 +
 +
 +**Deltagaravgift:​** ​
 +300 kr per vuxen och 100 kr per barn, studerande och pensionär +medlemsavgift 200
 +kr per hushåll (eller 300 kr om man vill ha en prenumeration på tidningen Väglöst) betalas till
 +
 +Plusgirokonto 32 29 58-o före den 1 juli. Märk ”Sommarläger 2019”, efternamn, antal vuxna och
 +barn och medlemsavgift om du/ni inte betalar detta separat.
 +Ta med eget tält, utrustning och mat för hela veckan + kvällsfika (ett paket kakor eller liknande) till en
 +kväll.
 +
 +
 +På lägret har vi fokus på upplevelsen att vara i naturen och umgås med varandra. Argaladei vill ge berikande friluftsupplevelser därför har vi en restriktiv hållning till användande av mobiler, internet, datorer, headset m.m. Om man måste ringa så kan man gå undan, ingen ska behöva känna sig utanför på grund av att andra spelar dataspel. Lägret är alkohol och drogfritt.
 +
 +
 +**För att uppnå lägerkänsla:​**
 +- Planera maten så att du helst inte behöver åka ifrån lägret för att handla.
 +- Varje deltagare är viktig, allas erfarenheter och tankar är viktiga och alla är medansvariga
 +för lägerveckan.
 +- Alla är välkomna med aktiviteter och innehåll till lägret. Ett forum på varje kvällssamling
 +finns för att kunna bjuda in till aktiviteter.
 +Miljöpolicy
 +Planera dina inköp så att det helst räcker hela veckan och om ni måste åka bil
 +någonstans - samåk. Alla ansvarar för sina egna sopor, tänk på att ta med påsar för
 +sopsortering och se till att det blir så lite sopor som möjligt.
 +Innehåll
 +Kulturaktiviteter t.ex måleri, hantverk, musik, teater.
 +Friluftsaktiviteter utifrån platsens möjligheter t.ex vandring, paddling, klättring, live, lekar.
 +
 +
 +**Vad är ett sommarläger**
 +Under sommarlägret kan det finnas inplanerade aktiviteter men det är deltagare som i
 +huvudsak gör lägret tillsammans. T.ex kan man ta med sig sin kanot och låna ut eller
 +lära ut hur man målar akvarell. Gemensamma samlingar är en viktig del. Vi bjuder in
 +varandra till delaktighet så att ingen känner sig utanför.
 +Lägret sker till ett lågt självkostnadspris,​ med en liten buffertsumma för det oförutsedda.
 +Blir det pengar över spars de till ett kommande läger. I avgiften ingår lägerhyra,
 +omkostnader för lägret samt kaffe och the o.dyl. Omkostnader kan också vara material
 +för någon aktivitet eller några kanoter etc.
 +
 +
 +/Håkan och Maria Kärnbo Johansson, Argaladei.