Sommarläger på Nysätersvallen 15-22 juli, 2023

Nysätersvallen är en gammal fäbovall ca 3 km norr om byn Öjvassla som är belägen nordost om Särna. Där finns det några timmerstugor och lite mark som Sjöviks folkhögskola förfogar över och låter oss använda för Argaladeis sommarläger i år. Nysätersvallen ligger i fjällskog med Vedungs fjällen inom en dagsmarsh avstånd, i något kortare vandringar kan man nå Yxingåfallet och Göstastjärnarna och andra fina vandringsmål.

Anmälan: Namn på personer och vilka som är vuxna och vilka som är barn till mejl: risaeng@gmail.com. Sista dag för anmälan är 18 juni.

Betala:

- Medlemsavgift: 100 kr per person (Nytt för 2023) Medlemsavgiften ska betalas från och med det år man fyller 19 år. För deltagande på lägret ska du vara medlem i Argaladei (www.argaladei.nu).

- Lägeravgift: Lägeravgiften är 400:- för vuxen, 100:- för barn och 200:- för student/pensionär/arbetslös. Betala helst in till föreningens plusgiro 322958-0

Betala både medlemsavgift och lägeravgift senast den 25 juni.

TRYCK PÅ RUBRIKEN HÖGST UPP FÖR ATT LÄSA VIDARE.

Bild från sommarlägret 2022

Boende/mat/sopor mm: Var och en ansvarar för eget boende och mat under veckan. Tänk på att försöka få med dig allt du behöver under veckan då du har chans att hitta ”lugnet” bättre om du slipper åka på handlingsresa under veckan. Dina sopor tar du med dig hem och tänk redan nu på förpackningar till sopsortering.

Vägbeskrivning: För att komma till Nysätersvallen behöver man åka bil , alternativt ta buss till Särna och taxi till Öjvassla. I Öjvassla finns en parkering . Vi har dock blivit informerade om att parkeringen av bilarna kommer att vara trång och de bilar som står längst in kommer att blockeras av bilarna utanför. Från Öjvassla vandrar vi norrut tre km upp till Nysätersvallen på en stenig, mindre skogsväg. Vi sätter upp Argaladeimärket vid parkeringen och vid behov sätter vi upp snitslar för vandringen till Nysätersvallen.

Packning: Alla förväntas ta med sig det som behövs gällande tält, sovsäckar, mat och kläder för olika väder och annat för att kunna övernatta och klara sig under lägerveckan. Tänk på att det kan vara myggigt och att myggnät, myggmedel och allergimediner kan vara bra att ta med. Packa i bra ryggsäckar och bered dig på att bära stor del av din packning. Det kommer att finnas viss transporthjälp för det vi inte klarar av att bära upp. Transport kommer att avgå från parkeringen mellan kl. 16.00 och kl.17.30 på ankomstdagen, så kom i tid om du behöver hjälp med detta. På hemresedagen kommer första transporten från vallen gå kl.12 och senast kl.13.30.

Området: Nysätersvallen ligger i ett naturreservat.

Dricksvatten: Det är fint vatten i bäckar runt vallen att dricka, men några garantier finns ju inte. Vattnet kan kokas för den som så önskar.

Tältplatser: Det finns ganska gott om tältplatser. Bra liggunderlag kan vara ett tips. Undvik att välja tältplats där vatten kan samlas om det regnar.

Skydd: Ett samlingskåta finns på platsen och vi tar med en presenning som regnskydd. Kvällssamling/fika: Kaffe, te och saft kommer att finnas till kvällssamlingarna. Te/kaffekok delar vi upp som vanligt och vi tänker att alla hushåll tar med något tilltugg (kakor eller liknande) för att dela med alla (ca 50 pers) under den kväll då man är fikaansvarig.

Aktiviteter: Vi har ett gemensamt ansvar så alla är välkomna att bidra med aktiviteter under veckan vilket brukar uppskattas. Det är inget krav men vi vill gärna att du skriver något i anmälan om du har någon särskild aktivitet som du skulle vilja bidra med under veckan. Kartor: Det är bra om alla som har möjlighet tar med egen karta. Ett par kartor finns på platsen. Karta kan beställas på nätet genom att Googla: Calazo och namnet på kartan: Idre och Lofsdalen. Kostnad ca 160 kr.

Dass: Vi har tillgång till ett utedass, detta kommer vi hjälpas åt att sköta om och förbättra enligt planer vi har.

Kompost: Vi har kompostmöjligheter till det som är snabbt nedbrytbart. Eld: Vi har möjlighet att elda för kvällssamlingar och eventuellt för brödbak och viss matlagning och vi hoppas att det inte blir för torrt med tanke på eldningsförbud. Matlagning: Vi lagar mat på spritkök som varje hushåll själv ansvarar för att ta med. Fiske: Vi vet att det finns besökare som kommer till området för att fiska i Yxingån 5-6 km från Nysätersvallen, men vi behöver undersöka om och hur man ordnar fiskekort om det finns intresse för detta.

Täljämnen: Vi tar med några meter färsk björk, men vill du ta med eget går det utmärkt. Sjukvårdslåda: Kommer att finnas, men det är självklart bra med ett litet eget kit för diverse blessyrer. Sånghäften: Vi hoppas de som har uppsättningar tar med sig dessa. Argaladeimateriel: Om någon har inköpt lägermateriel som tillhör föreningen får ni jättegärna höra av er.

Kontakt: Saknas någon information eller ni har något ni funderar över eller vill diskutera så nås vi på tel. 0725 596689 (Maria) eller 0767 864646 (Håkan). Mejl: risaeng@gmail.com. Extraplats i bilen: Om det kan tänkas att du/ni har en extraplats i bilen så är det jättebra om du meddelar det när du gör anmälan till lägret. Även om du meddelar detta finns det inget krav på att detta fortfarande gäller när lägret hålls.

Förhållningssätt och regler för lägret

1. Spårlös färd I Argaladei är vi väldigt noggranna med att inte lämna några spår efter oss i naturen. Vi städar därför mycket noga innan vi lämnar platsen. Minsta lilla skräpbit plockas upp och tas med till återvinning/deponi, även sådant vi själva inte tagit med oss. Vi städar också bort täljspån och liknande, även om det är naturmaterial så kan det se skräpigt ut för andra som kommer efter oss. Var och en som deltar i lägret förväntas vara med och städa innan hen reser hem.

2. Delaktighet och medansvar Alla som är med på lägret förväntas efter förmåga vara med och dela på det arbete som krävs. Det kan innebära att hugga och såga ved, göra någon arbetsinsats åt markägaren där vi håller till, städa och tömma dass etc. Det är allas delaktighet som gör att lägret fungerar. Det är också viktigt att vara delaktig i samlingar där vi delar upplevelser med varandra, ger varandra information och fattar gemensamma beslut.

3. Brandsäkerhet Vi följer rådande regler om eldningsförbud och eldar alltid med förstånd, genom att bygga säkra eldstäder som hindrar rot- och gräsbrand, inte elda i stark vind eller vid torka, inte elda på klippor, släcka elden ordentligt innan vi lämnar platsen o.s.v. Arrangörerna för lägret har kontakten med markägare, räddningstjänst och liknande och därför måste alla deltagare på lägret följa deras anvisningar när det gäller eldning. Vi vill inte att det händer någon olycka, och vi vill ha en fortsatt god relation till dem vi hyr/lånar lägerplatsen av

4. Alkohol- och drogfrihet På Argaladeis läger råder totalt förbud mot alkohol och droger. Detta för att alla ska kunna delta och känna sig inkluderade, men också av säkerhetsskäl. Rökning sker inte i närheten av andra deltagare.

5. En retreat från det digitala bruset Vi är även restriktiva med mobil- och datoranvändning, vilket innebär att vi inte använder sådant när andra deltagare hör och ser. Lägret ska vara en tid där vi upplever naturen och varandra utan störningar.

Att se andra sitta med blicken i mobilskärmen eller höra på signaler, musik och andra ljud från apparater stör den gemensamma upplevelsen av att vara tillsammans ute i naturen. Se på den här veckan som en retreat från det digitala bruset!

6. Försäkring Var och en har ansvar för att ha koll på egna försäkringar. Hör av dig om du har frågor.

Klicka på följande länkar för information om mat och utrustning (PDF:er)

bra_mat_på_läger_3082_.pdf

utrustningslista_till_läger_3083_.pdf

Bild från sommarlägret 2022