Kalender

En argaladeiaktivitet kan vara många olika saker: läger, färder, hantverksträffar, dagsturer m.m. Gemensamt är att initiativet kommer från medlemmar i Argaladeis nätverk. Vi arbetar gärna i små grupper, där var och en är deltagande och medansvarig. Aktiviteter som anordnas ska ske enligt föreningens syfte (länk till stadgar) bland annat att föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Lägg in ny aktivitet i kalendern (kräver inloggning)


**Argaladeis årsmöte 28 mars 2021**

Anmäl dig till argaladei.nu@gmail.com Senast anmälan är 21 mars.

Du får länk till årsmötet och årsmöteshandlingar via mejl. Årsmöteshandlingar finns att tillgå senast 3 veckor före årsmötet. För att ta del av dem, maila till argaladei.nu@gmail.com Finns även att få på årsmötet. Förslag och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 februari. Beslut om stadgeändring är föreslaget - se årsmöte 2020. Stadgeändringen innebär att årsmötet flyttas till våren.

Årsmötesplats: På grund av Corona-pandemin måste årsmötet bli digitalt. Den hålls av representanter från styrelsen i Lindesberg. Vi andra ansluter digitalt via en länk i ett digitalt mötesverktyg: Teams. Merparten av föreningens aktiviteter äger rum under sommaren så för att förenkla det ekonomiska i föreningen, fattades ett första beslut att ändra när verksamhetsåret börjar och slutar. Det nya verksamhetsåret är därför från januari till december. Hösten fick ett kortare verksamhetsår än ett år, enligt följande: 2020-07-01 – 2020-12-31 och därefter kommer nästa verksamhetsår att vara 2021-01-01 – 2021-12-31


Medlemsbrev till Argaladeiare!

Länk till medlemsbrevet som PDF

Hej! Vi tackar för ditt medlemskap och vi hoppas att du vill fortsätta att stötta föreningen Argaladei med ditt medlemskap under 2021. Medlemskapsavgiften för år 2021 är 200 kr. Vi fortsätter tillsammans arbeta för kulturanknutet friluftsliv på naturens villkor. I år planerar vi för sommarläger under förutsättning att Pandemin tillåter det. Andra aktiviteter är studiecirklar om friluftsliv under våren. Läs mer här genom att klicka ovan på rubriken Medlemsbrev…


Digital Bokcirkel om Friluftsliv start 14 mars

Vi kommer att utgå från boken Friluftslivets pedagogik/ av Britta Brügge, Mats Glantz och Klas Sandell. Boken är laddad med många konkreta exempel men går också mer på djupet med utomhuspedagogik, ekologi, historia, hälsa och biologi. Aktiviteten är kostnadsfri och öppen för alla. Tryck på rubriken för anmälan och mer information


Tipspromenad 23 maj

Allemansrätt med föreningen Argaladei – Luften är fri! den 23 maj Tipspromenad om allemansrätten i Argaladeis anda. Deltagare får samtala i naturen i små sällskap. Ingen trängsel utan startstation sker på olika platser där deltagare får inspirationskit för en upplevelse i naturen. Inget medlemskap krävs för att delta i tipspromenaderna. Vi vänder oss både till Argaladeiare och andra som är nyfikna på friluftsliv. Tipspromenaderna är kostnadsfria och kommer annonseras på Argaladeis hemsida www.argaladei.nu på Facebookgruppen och på webbplatsen: www.luftenarfri.nu Preliminärt datum är 23 maj.


Årsmötet 2020

Årsmöte med föreningen Argaladei   25-27 september 2020 på Björnö, Stockholms skärgård 

Varmt välkommen till årsmöte med föreningen Argaladei sista helgen i september år 2020. På  lördagen umgås vi och ägnar oss åt olika friluftsaktiviteter medan söndagen är avsatt för årsmötesförhandlingar. 

Till årsmötet har styrelsen ett förslag om stadgeändring. Stadgeändringen handlar om att ändra verksamhetsåret från sommaren till vintern. Följ länken för att komma till förslaget.

Förslag till årsmötet 2020

Tryck på rubriken för att läsa mer


1 2 3 4 5 6 7 ... 10 11