Bli medlem

Alla i ett hushåll ingår i samma medlemskap.

Alternativ ett - Betala 300 kr

I alternativ ett ingår medlemskap och en årsprenumeration på Väglöst. Ordinarie pris för årsprenumeration på Väglöst är annars 200 kr. Föreningen sponsrar därmed årsprenumerationen med 100 kr. Väglöst ger ut två nummer per år.

Särskilt viktigt är att vi får in kontaktuppgifter för att ni ska kunna få tidningen.

Eller

Alternativ två - Betala 200 kr

Enbart medlemskap i Argaladei för år 2020.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skriv namn, adress och mailadress! Sätt in avgiften på Plusgirokonto 32 29 58-0

Om inte informationen ryms i samband med betalningen, så ange ditt namn och skicka samtidigt ett meddelande till vår kassör med motsvarande uppgifter. Epost: hallstrom.peter@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200 kr kan vara mycket pengar av olika orsaker. Hör av dig till argaladei.nu@gmail.com om du vill vara medlem men inte har råd med avgiften. Har du frågor om de olika alternativen med betalning så går det också bra att maila eller att ringa 0722193157.