Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

om_argaladei:medlemskap:start [2019/03/04 22:02]
mirjamwalden
om_argaladei:medlemskap:start [2019/03/04 22:03] (aktuell)
mirjamwalden
Rad 1: Rad 1:
 ====== Bli medlem ====== ====== Bli medlem ======
 +{{:​om_argaladei:​medlemskap:​bli_medlem_3-2.png?​nolink|}}
  
 Alla i ett hushåll ingår i samma      medlemskap. Alla i ett hushåll ingår i samma      medlemskap.
Rad 25: Rad 26:
  
 Om inte informationen ryms i samband med betalningen,​ så ange ditt namn och skicka samtidigt ett meddelande till vår kassör med motsvarande uppgifter. Epost: hallstrom.peter@gmail.com Om inte informationen ryms i samband med betalningen,​ så ange ditt namn och skicka samtidigt ett meddelande till vår kassör med motsvarande uppgifter. Epost: hallstrom.peter@gmail.com
- 
-{{:​om_argaladei:​medlemskap:​bli_medlem_3-2.png?​nolink|}}