Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

om_argaladei:medlemskap:start [2019/09/29 21:25]
mirjamwalden
om_argaladei:medlemskap:start [2020/06/06 19:30] (aktuell)
mirjamwalden
Rad 14: Rad 14:
 **Alternativ två - Betala 200 kr**  **Alternativ två - Betala 200 kr** 
  
-Enbart medlemskap i Argaladei för år 2019+Enbart medlemskap i Argaladei för år 2020