Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

om_argaladei:stadgar:start [2013/08/20 08:21]
admin
om_argaladei:stadgar:start [2019/11/17 13:49] (aktuell)
mirjamwalden
Rad 2: Rad 2:
  
    
-=== §1 FÖRENINGENS NAMN OCH MÅLSÄTTNING ​===+=== §1 SYFTE ===
  
-Argaladei är en förening som vill erbjuda vägar till naturupplevelser och verka för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv,​ kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade. Föreningen verkar för sin målsättning bl.a. genom att driva ett nätverk på internet, där också icke-medlemmar kan ansluta sig. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.+Argaladei är en förening som vill erbjuda vägar till naturupplevelser och verka för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv,​ kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.