Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

om_argaladei:start [2019/03/13 13:52]
mirjamwalden [Argaladeis historia]
om_argaladei:start [2019/09/29 20:43] (aktuell)
mirjamwalden [Argaladeis historia]
Rad 6: Rad 6:
 Argaladei erbjuder vägar till naturupplevelser och verkar för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv,​ kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade. Argaladei erbjuder vägar till naturupplevelser och verkar för ett resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv,​ kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade.
  
 +
 +"​HEMLIGA"​ DOKUMENT: De senaste åren har Argaladeis byråkrati inte varit den mest transparenta. Det vill vi ändra på. Är du intresserad av dokument såsom årsmötesprotokoll,​ bokslut, styrelsemötesprotokoll och liknande så maila till argaladei.nu@gmail.com så skickar vi det som önskas!
 ==== Argaladeis historia ==== ==== Argaladeis historia ====
  
 Namnet Argaladei är hämtat från ett svenskt - norskt gränsfjäll i höjd med Kvikkjokk. Föreningen konstituerades år 1969 men dess historia börjar redan år 1966. Namnet Argaladei är hämtat från ett svenskt - norskt gränsfjäll i höjd med Kvikkjokk. Föreningen konstituerades år 1969 men dess historia börjar redan år 1966.
  
-Mer information kommer...+Mer om Argaladeis historia finns här: [[https://​www.bengtakelundgren.com/​argaladeihistory|https://​www.bengtakelundgren.com/​argaladeihistory]]
 ==== Mer information ==== ==== Mer information ====
  
Rad 20: Rad 22:
  
  
-==== Styrelsen för verksamhetsåret ​2018-2019 ====+==== Styrelsen för verksamhetsåret 2019-2020 ====
    
   * Ordförande Mirjam Waldén mirjam.walden[at]gmail.com   * Ordförande Mirjam Waldén mirjam.walden[at]gmail.com
   * Kassör Peter Hallström ​ hallstrom.peter[at]gmail.com    * Kassör Peter Hallström ​ hallstrom.peter[at]gmail.com
   * Sekreterare Annika Waldén tomasboda04[at]gmail.com ​   * Sekreterare Annika Waldén tomasboda04[at]gmail.com ​
-  * Annelie Hilmerby ​   +  * Mimmi Persson ​ 
-  * Josef Hegart  +
-  * Amalia Waldén ​+
   * Karin Egholt  ​   * Karin Egholt  ​
-  * Suppleant ​Simon Hallström ​ +  * Suppleant ​Annelie Hilmerby ​ 
-  * Suppleant ​Mimmi Persson+  * Suppleant ​Amalia Waldén
   * Suppleant David Egholt   * Suppleant David Egholt