Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

om_argaladei:start [2019/09/29 19:17]
mirjamwalden [Styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019]
om_argaladei:start [2019/09/29 20:43] (aktuell)
mirjamwalden [Argaladeis historia]
Rad 11: Rad 11:
  
 Namnet Argaladei är hämtat från ett svenskt - norskt gränsfjäll i höjd med Kvikkjokk. Föreningen konstituerades år 1969 men dess historia börjar redan år 1966. Namnet Argaladei är hämtat från ett svenskt - norskt gränsfjäll i höjd med Kvikkjokk. Föreningen konstituerades år 1969 men dess historia börjar redan år 1966.
 +
 +Mer om Argaladeis historia finns här: [[https://​www.bengtakelundgren.com/​argaladeihistory|https://​www.bengtakelundgren.com/​argaladeihistory]]
 ==== Mer information ==== ==== Mer information ====