Tidningen Väglöst

OBS! Just nu har redaktionen i Väglöst tagit paus på obestämd tid och inga nummer kommer att ges ut under 2021.

Prenumeration på tidskriften Väglöst har tidigare ingått i medlemsskapet i Argaladei.

”Väglöst är en tidning om naturligt friluftsliv. Tidningens mål är att inspirera till ett friluftsliv i samklang med naturen och till debatt kring hur människan förhåller sig till sin omvärld. Vi vill lyfta fram det fantastiska med den allt mer sällsynta långfärden och det viktiga i att kunna leva ett rikt liv med enkla medel. Vår förhoppning är också att skapa nätverk mellan personer som tillsammans vill ge sig ut på färd mot en bättre värld.”

Se mera på: www.vaglost.wordpress.com

Tidningen görs i samma anda som tidskriften Argaladei /tidigare Friluftsliv en livsstil som upphört.

Tidskriften Argaladei

Tidskriften Argaladei Friluftsliv - en livsstil har upphört. Det var en idé-, debatt- och informationsforum för friluftsintresserade, samt en idébank för ungdomsledare, lärare och andra som arbetar med friluftsliv i pedagogisk verksamhet.

Syftet var att verka för ett varsamt och naturnära friluftsliv där alla kan delta. Innehållet bestod av allt från praktiska tips till ideologisk debatt och färdberättelser. Tidskriften strävade efter att kritiskt granska bl.a. turistindustrin och det myndighetsutövande som berör friluftslivet.

Det finns gamla nummer att köpa, maila till annelies.adress(at)telia.com vid intresse!

Artikelregister

RedaktionDebatt: Ett djävulskt påfund

En bajskorv under buske eller en sten, i en grävd grop vid foten av ett träd är inga problem med naturens mått mätt. Marken tackar och tar emot.


Kajaksidan: röta och jordslag

Alla kajaker, oavsett material, vattenfylls då och då. Under de senaste femton årens duk-byggarkultur har en hel del elementära insikter kommit till.


Snickra en kanotlåda – vinterpyssel inför sommarens färder

En trälåda ger praktisk förvaringsplats för matvaror under en längre kanotfärd. Med färdighyvlade, spontade brädor är den lätt att bygga.


Dans hjärta friluftsliv = sant

Länge har jag närt en dröm om att dansa. Då menar jag dansa med hela kroppen, inte bara ”stuffa” lite på ett disco eller studsa på en rockkonsert, det har jag gjort många gånger. Jag har sökt efter något mer fritt, att få uttrycka sig med hela kroppen, ungefär som dansare gör på en föreställning.


1 2 3


Skapa ny artikel (kräver redaktionsbehörighet)