Detta är en gammal version av dokumentet!


Tidningen Väglöst

Ges ut två gånger om året. I medlemskapet för Argaladei ingår prenumeration av tidningen Väglöst, under 2018.

”Väglöst är en tidning om naturligt friluftsliv. Tidningens mål är att inspirera till ett friluftsliv i samklang med naturen och till debatt kring hur människan förhåller sig till sin omvärld. Vi vill lyfta fram det fantastiska med den allt mer sällsynta långfärden och det viktiga i att kunna leva ett rikt liv med enkla medel. Vår förhoppning är också att skapa nätverk mellan personer som tillsammans vill ge sig ut på färd mot en bättre värld.”

Se mera på: www.vaglost.se

Tidningen görs i samma anda som tidskriften Argaladei /tidigare Friluftsliv en livsstil som upphört.

Tidskriften Argaladei

Tidskriften Argaladei Friluftsliv - en livsstil har upphört. Det var en idé-, debatt- och informationsforum för friluftsintresserade, samt en idébank för ungdomsledare, lärare och andra som arbetar med friluftsliv i pedagogisk verksamhet.

Syftet var att verka för ett varsamt och naturnära friluftsliv där alla kan delta. Innehållet bestod av allt från praktiska tips till ideologisk debatt och färdberättelser. Tidskriften strävade efter att kritiskt granska bl.a. turistindustrin och det myndighetsutövande som berör friluftslivet.

Det finns gamla nummer att köpa, maila till annelies.adress(at)telia.com vid intresse!

Artikelregister

RedaktionFriluftsmat

Vi vill samla recept eller tips på bra mat att ha med på färd, läger eller utflykter, här på hemsidan. Nu i tider där risken för totalt eldningsförbud är stor på sommaren så finns ett extra behov av tips på mat som inte behöver tillagas med värme. Vill du bidra med tips? Maila till info@argaladei.nu så lägger vi upp här.


Tidningen Väglöst

Ges ut två gånger om året. Föreningen Argaladei ger under 2017 tidningen Väglöst till sina medlemmar. Medlemsavgiften i Argaladei är 150 kr per hushåll.


Friluftsliv som samhällskritik

Av: Klas Sandell

Publicerad med illustrationer som: Sandell, Klas 2004. Friluftsliv som samhällskritik. –Argaladei, Friluftsliv – en livsstil, No. 3, s. 4-7 som ingår i ett temanummer av Argaladei tidningen


Argaladei bidrar till Musikhjälpen

Argaladei bidrar till Musikhjälpen med en trerätters middag i skogen. Middagen är såld och vi tackar för hjälpen med att sprida information!


Väglöst söker material!

Vi har fått följande hälsning från Väglöst-redaktionen genom Emma Pettersson:

”Hej, tidningen Väglöst letar personer som vill berätta om eller skriva om en vinterfärd till vinternumret. Alla tips är välkomna!”

Väglöst har en grupp på facebook: https://www.facebook.com/groups/425803594167652/?fref=ts


1 2


Skapa ny artikel (kräver redaktionsbehörighet)