Om Argaladeis färder och andra arrangemang

Delaktighet och medansvar

Argaladei är i första hand ett kontaktforum. De aktiviteter som ordnas är på initiativ från enskilda eller grupper av medlemmar. Det innebär att den som deltar i en aktivitet själv är medansvarig. Argaladei har ingen kollektiv olycksfallsförsäkring (som många andra större föreningar har). Deltagare under 18 år måste ha en ansvarig vuxen med på aktiviteten.

Vad gör Argaladei?

I Argaladei förekommer/har förekommit; läger, kurser, seminarier, friluftsmusikstämmor, färder, kortare friluftsaktiviteter, hantverk (speciellt med inriktning mot friluftsutrustning eller hantverk som passar att göra utomhus).

En argaladeiaktivitet kännetecknas av:

  • Liv i naturen på naturens villkor.
  • Miljö-, kultur- och samhällsengagemang.
  • Delaktighet och medansvar.
  • Färd efter förmåga.

Vad vill du göra?

Om du har lust att genomföra ett friluftsprojekt, exempelvis en färd eller en kurs, men skulle behöva tips och hjälp för att komma igång, så gör gärna ett inlägg på Argaladeis färdforum. Bland Argaladeis medlemmar finns mycket kunskap och erfarenheter. Du kan också maila till info@argaladei.nu.

Har du en berättelse?

Har du gjort någon färd, utflykt, hantverk eller annat som du tror skulle kunna intressera andra, så skicka gärna materialet till info@argaladei.nu, så lägger vi ut det här. Det kan vara texter, bilder, färddagböcker m.m. Det får gärna vara aktiviteter som inte ordnats inom Argaladei, men som skulle kunna fungera som inspiration.